Tesnoba, strah in fobije pri psih

Skoraj  polovica lastnikov psov se je pri svojem štirinožcu soočila s problemom strahu. Tokratna tema je namenjena prav tesnobi, strahu in fobijam. Razlika med njimi se pokaže v različnih odzivih nanje.

Tesnoba, strah in fobije pri psih

Kazalo

Pogoste težave psov

Skoraj  polovica lastnikov psov se je pri svojem štirinožcu soočila s problemom strahu. Tokratna tema je namenjena prav tesnobi, strahu in fobijam. Razlika med njimi se pokaže v različnih odzivih nanje.

Odzivi

Tesnoba (anksioznost): reakcija na pričakovano nevarnost ali grožnjo.

Strah: čustveni odziv zaradi prisotnosti specifičnih dražljajev. Prisotnost prepoznavnega dražljaja, ki vzbuja strah, ga razlikuje od tesnobe.

Fobija: nenormalen odziv na strah, ki se pojavi brez prisotnosti prave grožnje.

Amigdala (znana kot možganski center za preživetje) je poglavitno mesto, odgovorno za obdelavo zunanjih in notranjih sprožilcev, ki vzbujajo strah. Sama narava strahu je pogojena z  genetiko in okoljem. Znaki tesnobe se kažejo v živčnem pregledovanju okolice, povečani motorični aktivnosti in/ali spremembah socialnega vedenja – iskanje pozornosti, skrivanje, fiziološki znaki, zmanjšan apetit.

Spreminjanje vedenja pri prestrašenih psih

Osnova je v prepoznavanju znakov strahu in dražljajev, ki izzovejo strah, določanja meje za izpostavljanje strahu, nadzor izpostavljenosti in odziva psa ter postopno spreminjanje vedenja. Pri tem je potrebno ohraniti mir in se izogibati kaznovanju ali krepitvi strahu.

Vsi pristopi obvladovanja strahu temeljijo na dveh načelih: 1) izogibanje kakršnim koli dražljajem ali situacijam, ki povzročajo kot odziv strah, in 2) nadzorovana izpostavljenost dražljajem na tak način, da  pes v njihovi prisotnosti še ostane sproščen.

Tehnike vadbe vključujejo nadzorovano izpostavljenost, navajanje na stresor, sistematično desenzibilizacijo, nasprotno pogojevanje in pozitivno nagrajevanje nadomestnega vedenja.

Desenzibilizacija, nasprotno pogojevanje in nadzorovana (kontrolirana) izpostavljenost

Preden pričnemo z vajami, je treba psa naučiti mirnih in zanesljivih odzivov, kot so ‘sedi’, ‘čakaj’ in ‘prostor’. Za učenje uporabljamo nagrade (priboljške), ki jih ima pes še posebej rad. Lastnik od psa pričakuje umirjeno vedenje, preden mu nameni pozornost.

Za desenzibilizacijo in nasprotno pogojevanje je treba nagrado visoke vrednosti povezati z izpostavljenostjo dražljaju, ki vzbuja strah. Dražljaj krepimo postopoma (glasnost, oddaljenost) in opazujemo odziv psa. Čim v pasjem vedenju opazimo nelagodje, naredimo korak nazaj.

Poznamo več vrst strahu: strah pred ljudmi, živalmi, različnimi zvoki in hrupom, različnimi kraji in prostori, ter ločitveno tesnobo.

Strah pred ljudmi

Nekateri psi se bojijo točno določene osebe. Odziv s strahom lahko vključuje agresijo, tresenje, nepremičnost (zamrznitev) ali pobeg.

Diagnoza in prognoza.  Prognoza je dobra, če problem ne traja dlje časa in je pes socializiran, stabilnega značaja ter lastnik lahko nadzoruje prihodnje interakcije. Prognoza je slaba pri psu z močno genetsko predispozicijo, neustrezno zgodnjo socializacijo in nemogočim nadzorom nad okoljem.

Program in terapija. Potrebno jedoločiti vse tipe ljudi, ki v psu zbudijo strah in jih nato sistematično predstaviti psu v nadzorovanem položaju. Desenzibilizacija.

Preprečevanje

Koraki pri obvladovanju psa s strahom pred ljudmi so: identifikacija dražljajev in praga, postopna izpostavljenost dražljaju, desenzibilizacija in nasprotno pogojevanje, zamenjava (učenje drugačnega) odziva in diferencialna okrepitev, nadzorovana izpostavljenost, zdravila – benzodiazepini (alprazon, diazepan) in feromoni.

Psi in otroci

Kako preprečiti vedenjske probleme ob prihodu dojenčka v hišo? Kako predstaviti dojenčka psu? Kako poskrbeti za varnost otrok v družini, kej bivajo živali? Priprava se začne, ko je pes mladič – v obdobju zgodnje socializacije. Pri odraslem psu je precej pomemben tudi njegov značaj. Če pokaže kakršno koli agresijo, je treba problem odpraviti, preden pride otrok. Takoj, ko mati izve za nosečnost, začnemo psa pripravljati na spremembe in na prihod novega dojenčka. Posnemite zvoke, prinesite domov brisačo z vonjem dojenčka … in na koncu  predstavite otroka, ko je pes sproščen.

Strah pred živalmi

Tudi v tem primeru ima velik pomen  zgodnja socializacija.

Diagnoza in prognoza. Pse, ki kažejo strah že od zgodnjega otroštva brez znane izpostavljenosti travmatičnim dogodkom iz okolja, bo morda težko uspešno zdraviti.

Program in terapija. Splošni ukrepi, torej potrebno je ostati pod pragom strahu, opredeliti dražljaje, identificirati prag strahu, postopno izpostavljati psa dražljaju, uporabimo desenzibilizacijo in nasprotno pogojevanje, zamenjavo odziva in diferencialno okrepitev, uporabimo lahko tudi zdravila in/ali feromone.

Fobije pred hrupom

Občutljivost na hrup je ena najpogostejših skrbi lastnikov psov, ki prizadene 40-50 % psov.

Diagnoza in prognoza. Stanje je mogoče uspešno obvladati s kombinacijo upravljanja z okoljem, spreminjanja vedenja in zdravili.

Program in terapija. Psa zavarujemo pred preveliko izpostavljenostjo strahu,  ne kaznujemo, pomaga uporaba metod desenzibilizacije in nasprotnega pogojevanja. Uporaba zdravil (anksiolitik). Preventivni pomen zgodnje socializacije.

Strah pred različnimi kraji

Diagnoza in prognoza sta odvisni od značaja psa, trajanja in intenzivnosti vedenja, zgodnje socializacije. Strah je lahko splošen ali posledica specifičnih prepoznavnih izkušenj.

Program in terapija. Tudi v tem primeru je najučinkovitejša uporaba metod desenzibilizacije in nasprotnega pogojevanja, učenje nadomestnega odziva in nadzorovana izpostavljenost. Postopek. Prepoznavanje dražljajev, ki vzbujajo strah, postopno izpostavljanje dražljajem, desenzibilizacija in nasprotno pogojevanje, zamenjava odziva, nadzorovana izpostavljenost, izogibanje kaznovanju, terapija z zdravili. Prav tako poskrbimo za preprečevanje pogoste izpostavljenosti različnim vrstam okolja.

Ločitvena tesnoba

Predstavlja velik problem tako za lastnika kot psa. Običajno nastopi, ko lastnika ni doma.

Pri starejših psih je lahko 50 % primerov vedenjskih problemov posledica ločitvene stiske. Pogostejša je pri psih, posvojenih iz zavetišč, ali psih, ki so zboleli kot mladiči.

Preden pričnemo s terapijo, mora pes opraviti fizični pregled pri veterinarju.

Diagnoza. Natančen popis dejanj iz preteklosti. Ugotavljanje, kdaj nastopi vokalizacija, uničevanje  ali nečistoča. Dva razloga za etiologijo, ko ne gre za ločitveno tesnobo, sta lahko: 1) vedenje se pojavi, ko je družina doma, 2) vedenje se pojavi naključno. Pes je lahko v stiski,  tudi kadar je njegovo gibanje omejeno, je zaprt v boksu, na privezu ali na omejenem prostoru.

Prognoza je dobra, če pes nima več sočasnih anksioznih motenj, je lastnik motiviran, da spremeni način interakcije z njim in se pes odziva na psihotropna zdravila.                

Terapija. Doslednost  in predvidljivost dogodkov (vzpostavljanje rutine), nagrajevanje psa za mirno in neodvisno vedenje ter odpravljata nagrajevanja za vsa vedenja, ko pes išče pozornost. Program se mora osredotočiti na največ 5 preprostih korakov, vključno z:

  • postopnim oblikovanjem bolj sproščenega in neodvisnega vedenja, hkrati pa odstranitvijo nagrade za iskanje pozornosti;
  • zmanjševanjem tesnobe, povezane z odhodom in vrnitvijo domov;
  • ločevanjem znakov odhoda od dejanskih odhodov;
  • osnoven pristop k zmanjšanju anksioznosti je izogibanje kaznovanju.

Psa z ločitveno tesnobo ne puščajte same na privezu ali v boksu.

Zdravila: SSRI: fluoksetin, paroksetin, sertralin ali klomipramin, busperon. Poleg tega benzodiazepini (alprazolam). V pomoč utegnejo biti tudi feromoni: Feliway, Adaptil.

Viri

Horwitz, D. F. & Neilson, J. C. (2007). Blackwell’s Five- Minute Veterinary Consult Clinical Companion. Canine & Feline Behaviour. Blackwell Publishing.

Landsberg, G., Hunthausen, W., Ackerman, L. (2013). Chapter 12 Fears, phobias and anxiety disorders. In Behavior Problems of the Dog & Cat (3rd ed., pp.182 -210). Edinburgh: Saunders.

Jasna Poznič
Psi so del mojega življena od otroštva. Po izobrazbi sem magistra znanosti s področja sociologije in svetovalka za vedenja malih živali.
Sobna nečistoča pri psih

Kompleksna in neprijetna težava pri domačih psih Pasje izločanje ima poleg osnovne še številne dodatne funkcije, vključno z  informacijami o spolnem statusu, identiteti in posedovanju

preberi več »
Neprimerna in destruktivna vedenja pri psih

Vedenjski problemi so lahko posledica bolezni, za nas neželenega vedenja ali kombinacija obojega. Vedenja sama pa so lahko neželena ali nenormalna. Pri prvih gre za vedenja, ki so za psa naravna, za ljudi pa pogosto nesprejemljiva.

preberi več »
Stereotipne in kompulzivne motnje

Stereotipi = nenormalno ponavljanje motoričnega vzorca, ki ne služi nobeni očitni funkciji. Povzročajo jih frustracije, nezmožnost obvladovanja ali motnje delovanja centralnega živčnega sistema. Kompulzivne motnje se pojavijo, ko pride do frustracije ali konfliktov, vendar vztrajajo v situacijah zunaj prvotnega konteksta.

preberi več »
Kodeks dobrobiti mačk

Lastništvo mačke je velika odgovornost. V povprečju živijo mačke približno 14 let. Boste lahko zadovoljili vse potrebe mačke? Imate primerne pogoje, dovolj časa in denarja? Si boste lahko privoščili stroške veterinarskega zdravljenja ali stroške zavarovanja?

preberi več »
Kodeks dobrobiti psov

Lastništvo psa je velika odgovornost. V povprečju živijo psi približno 12 let. Boste lahko zadovoljili vse potrebe psa? Imate primerne pogoje, dovolj časa in denarja? Si boste lahko privoščili stroške veterinarskega zdravljenj? Pa obiska šole in kupovanja kakovostne hrane?

preberi več »